S Boží vůlí je v souladu čtverý životní stav
    Stav manželský
    Stav řeholní (mužské řehole – nepřehledně – a ženské řehole – zde lze jako doc stáhnout mužské řehole přehledně)
    Stav zasvěcenných panen (adresy1 nebo adresy2; literatura)
    Stav vdovský

Nabídky prospěšných aktivit
   Chceme učit své děti doma
   Chci se naučit latinsky (pro pokročilejší)- viz i VeB a svět - Doporučené knihy - Pro studenty latiny
   Chci se učit zpívat Gregoriánský chorál
   Chceme „dát“ své děti do Skauta – velký pozor: Jen Svaz skautů a skautek České republiky a Skauti Evropy (jejich oficiální název je Asociace skautů a skautek Evropy) se dají doporučit – co do slibu, zásadně bez koedukace (nezávisle na místě a času) aj. Přitom je třeba zvlášť uvážit, že tzv. Junák – svaz skautů a skautek ČR, i když má jméno téměř shodné s první předešlou, je organizace jiná; srov. barvité junácké dějiny nevhodného Boha i nevhodné služby vlasti.
    Chci zjistit, zda a případně jak lze rozumově odůvodnit základy katolické víry – videa Academiae Bohemicae (česky).

Nabídky volby povolání
    Oporou státu a zdrojem jeho bohatství vždy byla a bude práce rolníků, živnostníků a žen, které se plně starají o svou rodinu.
    Chci být rolníkem, v úvahu připadají rostlinné a živočišné komodity, lesy, ryby, včely; pomoc mi nabízí Asociace soukromého zemědělství ČR. Počet soukromých rolníků a tím i bezpečí státu a obyvatelstva stále klesá: v r. 1948 jich bylo 1 200 000, v době převratu r. 1989 2 500, a dnes 15 000 – podaří se toto číslo s Boží pomocí zvýšit?
    Chci být živnostníkem, zvolit si obsahovou náplň své živnosti (nebo) a chci si tuto živnost založit (nebo 1 a 2); udává se, že počet živnostníků u nás se blíží třem miliónům – což je inspirující číslo, které mě volá k následování.
    Chci být v naší rodině dobrou manželkou a maminkou, která naše děti vychovává lidsky i katolicky, a která naplno pečuje o naši domácnost – vím také o zdejší nabídce Domácí kuchyně; je škoda, že v rove 2010 bylo u nás jen 350 000 žen v domácnosti.

O chození „do práce“
    Nechci být zaměstancem, chodícím „do práce“ – chci pracovat; seznam největších zaměstnavatelů v České republice podle tržeb (s uvedením – často cizího – vlastníka) a podle počtu zaměstnanců (zvlášť jsou uvedeny podniky a zvlášť státní zaměstnavatelé – počet státních zaměstnanců u nás po převratu v r. 1989 překvapivě neklesl, ale naopak se skoro zdvojnásobil na 750 000; v zemědělství v r. 2010 bylo 90 000 zaměstnanců.

Přerozdělovací netvor
    Vím dobře, kam jsou mé peníze: 433/2010, 455/2011 – Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 PDF (16 MB), na rok 2012 PDF (19 MB), graficky Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008, 316/2008  Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů PDF (20 MB), 259/2011 – Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (PDF 19 MB), o porcování medvěda srov. zákony 433/2010 a 455/2011.

Ochrana svébytnosti rodiny, rodu, obce, regionu a národa
    Chceme svou obec oddělit a osamostatnit; 128/2000 Zákon o obcích (obecní zřízení), Díl 3 §§ 18 – 26, PDF (584 KB).
    Chci podporovat české výrobky.

Bskupové a diecese ve světě a v historii (angl.)

Katolíci ve světě a ostatní náboženství – přehledy (angl.) The Pew Forum on Religion & Public Life

Data a místa mše svaté v ČR
    Nová - v dané farnosti
    Tradiční
    Řeckokatolická

Literatura
    Knihovny v České republice vč. svých katalogů; zvlášť uvádíme tyto:
    Souborný katalog SKC (některých) českých knihoven
    Centrální katolická knihovna (je začleněná do souborného katalogu)1
    Arcibiskupská knihovna Arcibiskupství olomouckého (není začleněná do souborného katalogu)1
    Biskupská knihovna Biskupství brněnského (je začleněná do souborného katalogu)1
    Biskupská  knihovna Biskupství královéhradeckého (není začleněná do souborného katalogu)1
    Biskupská knihovna Biskupství litoměřického (není začleněná do souborného katalogu)1
    Strahovská knihovna Strahovského kláštera (není začleněná do souborného katalogu)2
    Knihovny dominikánských klášterů
    Digitální knihovna Kramerius NK ČR – více než 8 milionů naskenovaných stran
    Worldcat – největší světová síť knihoven
    Autority českých, německých a francouzských knihoven 
    Antikvariát (časem) všech antikvariátů – 200 000 knih na jednom místě
    Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
    1 Prosíme, podpořte tyto knihovny.
    2 Zvlášť prosíme o podporu této, největší soukromé knihovny v ČR. Děkujeme.

Posvátná místa
    Kapličky a Boží muka v ČR
    Poškozené a zničené kostely a kaple v ČR
    Mariánský sloup na Staroměstském náměstí

    Historik Prof. Josef Kalvoda, PhD.

   Latinská patristika.

   Centrum medievistických studií, jeho internetová knihovna.

   Zlatý fond českého ekonomického myšlení: J. Koloušek, České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském

   Ottův slovník naučný:  ke stažení zde
    Díl 1: A–Alpy. 1888. 970 s., il.
    Díl 2: Alqueire–Ažušak. 1889. 1141 s., il.
    Díl 3: B–Bianchi. 1890. 946 s., il.
    Díl 4: Bianchi-Giovini–bžunda. 1891. 1026 s., il.
    Díl 5: C–Čechůvky. 1892. 894 s., il., il.
    Díl 6: Čechy–Danseur. 1893. 956 s., il.
    Díl 7: Dánsko–Dřevec. 1893. 957 s., il.
    Díl 8: Dřevěné stavby–falšování. 1894. 1039 s., il.
    Díl 9: Falšování potravin a pochutin–genrista. 1895. 1037 s., il.
    Díl 10: Gens–Hedwigia. 1896. 1025 s., il.
    Díl 11: Hédypathie–hýždě. 1897. 1066 s., il.
    Díl 12: Ch–Sv. Jan. 1897. 1072 s., il.
    Díl 13: Jana–Kartas. 1898. 1113 s., il.
    Díl 14: Kartel–kraj. 1899. 1066 s., il.
    Díl 15: Krajčij–Ligustrum. 1900. 1066 s., il.
    Díl 16: Líh–Media. 1900. 1058 s., il.
    Díl 17: Median–Navarrete. 1901. 1078 s., il.
    Díl 18: Navary–Oživnutí. 1902. 1026 s., il.
    Díl 19: P–Pohoř. 1902. 1051 s., il.
    Díl 20: Pohora–Q.v. 1903. 1087 s., il.
    Díl 21: R (Ř)–Rozkoš. 1904. 1072 s., il.
    Díl 22: Rozkošný–Schloppe. 1904. 1002 s., [30] s. il., il.
    Díl 23: Schlossar–Starowolski. 1905. 1064 s., [28] s. il., il.
    Díl 24: Staroženské–Šyl. 1906. 901 s., [14] s. il., il.
    Díl 25: T–Tzschirner. 1906. 995 s., [24] s. il., il.
    Díl 26: U–Vusín. 1907. 1077 s., [13] s. il., il.
    Díl 27: Vůz–Żyżkowski. 1908. 902, xvi s., [13] s. il., il.
    Díl 28: Doplňky. 1909. 1149 s., il.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.