Masarykismus

30.09.2013 13:57

OBŘEZANÁ REPUBLIKA, DÍL I.: T. G. MASARYK A ŽIDÉ

adam b. bartoš zde

Celý článek

—————

30.09.2013 13:51

Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989

Miroslav Dolejší (20.11.1931 – 26.6.2001) Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989 I. VÝCHODISKA Základní myslifikací je tvrzení že, 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června...

Celý článek

—————

23.10.2012 15:20

Strašlivá zrada Masarykova. Memorandum zaslané Dr. V. Vondrákem předsedovi ministerské rady Antonínu Švehlovi v roce 1927

Velevážený pane ministerský předsedo! Po celou dobu svého pobytu v republice jsem si uložil dobrovolnou reservu a vzdaloval se jakéhokoliv zasahování do politického života. Zejména jsem se úzkostlivě  vystříhal, aby mi někdo nemohl vytknouti, že jsem své odbojové činnosti hleděl...

Celý článek

—————

16.09.2012 09:05

Legenda o TGM. K výročí Masarykovy smrti

Dodnes mám na paměti výrok amerického patriota a konzervativce Patricka J. Buchanana, který jako jeden z projevů úpadku západní civilizace uvádí moderní pošlapávání (především z politickokorektních pozic) odkazu velkých mužů národní minulosti. Buchanan mé ve své "Smrti Západu" na mysli...

Celý článek

—————

15.11.2010 19:09

Po nábreží koník beží ...

(TGM dostal novú republiku ako trafiku za svoje verné služby v lóži – pod tímto názvem článek otiskl 8, 10. 2012 freeglobe.cz, kde jsme si ho všimlu) Branislav Michalka ...koník vrááánýý..., spieva sa v známom ľudovom popevku a dodáva sa: „odkiaľ, že si šuhajíček maľovááánýý?“ Oslovený...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.