Archiv Duchovního slova

16.08.2011 14:30

2011-08c Nanebevzetí Panny Marie

Panna Maria byla vzata s duší i s tělem do nebeské slávy. To je smysl dnešní slavnosti. Po uloženi jejího těla do hrobu bylo její tělo proměněno a oslaveno. Panna Maria už nemá to fysické tělo, jako máme my, z masa a z kostí. Její těla je proměněné, připodobnělé oslavenému...

Celý článek

—————

15.08.2011 22:00

2011-08a, b Někdy nevidíme ani s očima otevřenýma, Pšenice a koukol

2011-08a Někdy nevidíme ani s očima otevřenýma Těžko si my, kteří máme zrak v pořádku, umíme představit, co je to slepota. Když na chvilku zavřeme oči. obestře nás hrůza. že by tomu tak mohlo být stále. Ale kolikrát my nevidíme ani s očima otevřenýma! Nevnímáme svět kolem...

Celý článek

—————

30.07.2011 11:35

2011-07 O bratrském napomínání

Kdyby někdo jel autem po cestě, kde spadl most, víme, že ho musíme upozornit. Nebezpečí duše jsou důležitější než tělesná. Neustálé vzájemné napomínáni by ale vedlo k hádavosti. Proto je dobré dbát čtyř okolnosti, které nás opravňují zasáhnout do života jiného a domluvit mu: 1. nutnost,...

Celý článek

—————

11.07.2011 21:49

2011-06 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

U všech světců slavíme den jejich smrti, den zrození pro nebe. Jen u Panny Marie a sv. Jana Křtitele slavíme i den jejich narození pro tento svět. A proč? Protože oba přišli na svět už bez dědičné viny. Duše Mariiny se nikdy tato vinu nedotkla a sv. Jan Křtitel byl omilostněn při...

Celý článek

—————

27.06.2011 22:34

2011-05 Co očekávali emauzští učedníci a co očekáváme my?

Emauzští učedníci prožívají bolest, zármutek i zklamání nad tím, že byl Kristus ukřižován. Možná trochu i zármutek nad tím, že neuskutečnil to, co od něj očekávali: nesvrhl nenáviděné Římany a nezajistil svým učedníkům a národu blahobyt, pohodu a nadvládu nad ostatními. Nic z toho se...

Celý článek

—————

22.05.2011 20:53

2011-04 Vstal z mrtvých

Jednoho dne přišel k židovskému rabínovi nějaký mladík a sděloval mu nervosně; „Mistře, lidé si povídají, že Mesiáš se objevil ve městě.“ Rabín beze slova povstal, otevřel okno a vykláněl se všechny strany. Pak se hluboce nadých a řekl: „Neviděl jsem žádnou změnu.“ Kristus vstal ...

Celý článek

—————

05.05.2011 18:28

2011-03 Postní program

Nastala doba postní. Už název této doby prozrazuje, že to bude souviset s jídelním lístkem. Dnes slovo půst ztratilo u nás význam strachu a hrůzy z nedostatku a hladu. Přeplněné stoly jsou příčinou nemocí, tvrdí lékaři, kteří obhajují význam postu. Ze všech stran zní módní parola...

Celý článek

—————

09.03.2011 10:49

2011-02 Boží dlaně

Z dlaní lidských rukou se dá hodné vyčíst. Můžeme z nich zhruba poznat, jakou práci kdo vykonává, čím se živí. V lidské dlani lze číst historii života plného dřiny, zrovna tak jako života fysicky pohodlného. Jiné ruce bude mít dělník a rolník, jiné vědec a úředník. A nejen to. Existuje...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.