3. Clemens XIII. (od 1758) - Pius VIII. (do 1830)

Clemens XIII. (1758 – 1769)
     Venimus in Altitudinem 11. 9. 1758
     A Quo Die 13 (14). 9. 1758
     Pastoralis Officii 21. 3. 1759
     Cum Primum 17. 9. 1759
     Appetente Sacro (Výňatek - varování) 20. 12. 1759
     In Dominico Agro 14. 6. 1761
     Quanto in Dolore 9. 6. 1762
     Ubi Primum Accepimus 14. 1. 1764
     Quanta Auxilii 8. 5. 1765
     Quam Graviter 25. 6. 1766
     Christianae Reipublicae 25. 11. 1766
     Summa Quae 6. 1. 1768
     Accedamus Cum Fiducia 25. 6. 1768

Clemens XIV. (1769 – 1774)
     Decet Quam Maxime 21. 9. (21. 10.) 1769
     Cum Summi Apostolatus 12. 12. 1769
     Inscrutabili Divinae Sapientiae 12. 12. 1769
     Magna Atque 16. 3. 1771
     Dominus ac Redemptor 21. 7. 1773
     Salutis Nostrae 23. (30.) 4. 1774

Pius VI. (1775 – 1799)
     Inscrutabile Divinae 25. 12. 1775
     Summa Dei 25. 12. 1775
     Bulla 'Suprema Dispositione' 9. 12. 1777
     Nuper Pro 6. 3. 1779
     Super Soliditate 28. 11. 1786
     Quod Aliquantum 10. 3. 1791
     Encyclica Charitas Quae 13. 4. 1791
     Cum Populi 13. 4. 1791
     Adeo Nota 23. 4. 1791
     Quo Luctu 4. 5. 1791
     Ancorche Antichissimo 5. 11. 1791
     In Gravissimis 19. 3. 1792
     Novae Hae Litterae 19. 3. 1792
     Ubi Communis 4. 4. 1792
     Dum Nos 19. 4. 1792
     Quo Fluctu 30. 5. 1792
     Ubi Lutetiam 13. 6. 1792
     Ignotae Nemini 21. 11. 1792
     Quae Causa 24. 11. 1792
     Perpensis Circumstantiis 10. 12. 1792
     Quare Lacrymae 17. 6. 1793
     Ad Nostras Manus 31. 7. 1793
     Auctorem Fidei 28. 8. 1794
     Christi Ecclesiae 30. 12. 1797
     Constantiam Vestram 10. 11. 1798
     Cum Nos Superiori 13. 11. 1798
     Quoties Animo 13. 8. 1799

Pius VII. (1800 – 1823)
     Ad Supremum 28. 3. 1800
     Diu Satis 15. 5. 1800
     Ex Quo Ecclesiam 24. 5. 1800
     Le Piu Colte 11. 3. 1801
     Ecclesia Christi 15. 8. 1801
     Tam Multa 15. 8. 1801
     Quam Luctuosam 24. 5. 1802
     Hoc Ipso 29. 10. 1804
     Quum Memoranda 10. 6. 1809
     Ecclesiam A Jesu 13. 9. 1813
     Sollicitudo Omnium 7. 8. 1814
     Optatissimus Tandem 24. 9. 1814
     Etsi Longissimo 30. 1. 1816
     Vineam Quam Plantavit 12. 6. 1817
     Dominici Gregis 25. 8. 1819
     Preclara Quam 16. 5. 1820
     Ecclesiam A Jesu 13. 9. 1821

Leo XII. (1823 – 1829)
     Ubi Primum 5. 5. 1824
     Cum Multa 17. 5. 1824
     Quod Hoc Ineunte 24. 5. 1824
     Etsi Iam Diu 24. 9. 1824
     Ad Plurimas 25. 1. 1825
     Charitate Christi 25. 12. 1825
     Exultabat Spiritus 25. 12. 1825
     Apostolica Constitutio 'Quo Graviora' 13. 3. 1826
     Qui Pacem 26. 3. 1826
     L'olio Oggetto 21. 6. 1826
     Pastoris Aeterni 2. 7. 1826
     I Gloriosi Nostri 14. 11. 1826
     Ecclesiarum Omnium 12. 12. 1826
     Quanta Laetitia 13. 2. 1827
     Inter Multiplices 20. 3. 1827
     Fructus Quos 2. 10. 1827
     Apostolici Nostri-1 22. 12. 1828
     Apostolici Nostri-2 22. 12. 1828
     Apostolici Nostri-3 22. 12. 1828
     Apostolici Nostri-4 22. 12. 1828
     Quando Spirato 6. 1. 1829

Pius VIII. (1829 – 1830)
     Inter Multiplices 15. 5. 1829
     Traditi Humilitati 24. 5. 1829
     In Supremi 18. 6. 1829
     Litterae Fraternitatis 30. 6. 1829
     Coelestis Agricola 7. 7. 1829
     Inter Multiplices 2 4. 9. 1829

K tomuto soupisu: Latinské texty nejsou skoro vůbec dostupné. Příčinu neznáme, překladů do lidovýc jazyků je naprostá většina. České překlady nejsou. Prosíme tedy každého, kdo by se o nějakém textu, ať už latinském nebo českém, na nějž odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.