5. Leo XIII. (1878 – 1903)

srov. zde

     Ex Supremo Apostolatus 04. 3. 1878
     Ubi Primum 28. 3. 1878
     Encyclica 'Inscrutabili Dei Consilio' 21. 4. 1878
     In Mezzo Alle Ragioni 26. 6. 1878
     Da Grave Sventura 27. 8. 1878
     Encyclica 'Quod Apostolici Muneris' 28. 12. 1878
     Documenta Vol 1 (pdf 15 789 kB) 1878 1903
     Documenta Vol 2 (pdf 17 265 kB) 1878 1903
     Documenta Vol 3  (pdf 12 853 kB) 1878 1903
     Documenta Vol 4  (pdf 14 949 kB) 1878 1903
     Documenta Vol 5  (pdf 17 969 kB) 1878 1903
     Documenta Vol 6  (pdf 16 410 kB) 1878 1903
     Saepenumero Considerantes 1878 1903
     Pontifices Maximi 15. 2. 1879
     Nel Giugno 25. 3. 1879
     Ci Siamo Grandemente 1. 6. 1879
     Encyclica 'Aeterni Patris Filius' 4. 8. 1879
     Iampridem Considerando 15. 10. 1879
     Placere Nobis 18. 1. 1880
     Encyclica 'Arcanum Divinae' 10. 2. 1880
     Cum Hoc Sit 4. 8. 1880
     Encyclica 'Grande Munus' (Zásluhy svatých Cyrila a Metoděje) 3. 9. 1880
     Encyclica 'Sancta Dei Civitas' 3. 12. 1880
     Militans Iesu 12. 3. 1881
     Encyclica 'Diuturnum Illud' 29. 6. 1881
     Encyclica 'Licet Multa' 31. 8. 1881
     Cognita Nobis 25. 1. 1882
     Encyclica 'Etsi Nos' 15. 2. 1882
     Constitutio 'Praedecessores Nostri' 24. 5. 1882
     Encyclica 'Auspicato Concessum' 17. 9. 1882
     Encyclica 'Cum Multa Sint' 8. 12. 1882
     Misericors Dei Filius 3. 6. 1883
     Saepenumero Considerantes 18. 8. 1883
     Encyclica 'Supremi Apostolatus Officio' 1. 9. 1883
     Salutaris Ille 24. 12. 1883
     Enciclicas Sobre O Rosario de Nossa Senhora 1883 1898
     Encyclica 'Nobilissima Gallorum Gens' 8. 2. 1884
     Encyclica 'Humanum Genus' (O naturalismu, resp. svobodném zednářství) 20. 4. 1884
     Encyclica 'Superiore Anno' 30. 8. 1884
     Materna Ecclesiae 10. 11. 1884
     Encyclica 'Immortale Dei' 1. 11. 1885
     Encyclica 'Spectata Fides' 27. 11. 1885
     Ad Bernadinum A Porto Romantino 13. 12. 1885
     Encyclica 'Quod Auctoritate' 22. 12. 1885
     Ad Othonem Bismarck 31. 12. 1885
     Encyclica 'Iampridem Nobis' 6. 1. 1886
     Dolemus Inter 13. 7. 1886
     Quod Multum 22. 8. 1886
     Humanae Salutis 1. 9. 1886
     Encyclica 'Pergrata Nobis' 14. 9. 1886
     Piu Volte 31. 10. 1886
     Episcoporum Ordinem 23. 5. 1887
     Quantunque le Siano 15. 6. 1887
     Egregii Tui 30. 7. 1887
     Encyclica 'Vi E' Ben Noto' 20. 9. 1887
     Encyclica 'Officio Sanctissimo' (K biskupům bavorským) 22. 12. 1887
     Encyclica 'Quod Anniversarius Sacerdotii' (Mše svaté za duše v očistci) 1. 4. 1888
     Encyclica 'In Plurimis' 5. 5. 1888
     Misericors Dei Filius 30. 5. 1888
     Encyclica 'Libertas Praestantissimum naturae' (O podstatě lidské svobody) 20. 6. 1888
     Encyclica 'Saepe Nos' 24. 6. 1888
     Encyclica 'Paterna Caritas' 25. 7. 1888
     Grande Munus 30. 9. 1888
     Augustum Sanctissimumque 1. 10. 1888
     Encyclica 'Quam Aerumnosa' 10. 12. 1888
     Encyclica 'Etsi Cunctas' 21. 12. 1888
     Encyclica 'Exeunte Iam Anno' (Na sklonku roku) 25. 12. 1888
     Nostis Errorem 11. 2. 1889
     La Devozione 2. 3. 1889
     Encyclica 'Magni Nobis' 7. 3. 1889
     Amplissimum Collegium 24. 5. 1889
     Litteris ad Te 1. 6. 1889
     Quod Nuper 30. 6. 1889
     E' Giunto 19. 7. 1889
     Encyclica 'Quamquam Pluries' (O vzývání sv. Josefa a blahoslavené Panny Marie) 15. 8. 1889
     Fra le Molteplici 18. 12. 1889
     Colle Espressioni 24. 12. 1889
     Tempestivum Quoddam 30. 12. 1889
     Encyclica 'Sapientiae Christianae' (O povinnostech křestanů) 10. 1. 1890
     Noi Rendiamo Grazie 14. 3. 1890
     Rem Magni 20. 4. 1890
     Encyclica 'Dall'Alto Dell'Apostolico Seggio' 15. 10. 1890
     Encyclica 'Catholicae Ecclesiae' 20. 11. 1890
     Si e Compiuto 2. 3. 1891
     Encyclica 'In Ipso' 3. 3. 1891
     Encyclica 'Rerum Novarum Cupidi' (O dělnické otázce nebo) 15. 5. 1891
     Encyclica 'Pastoralis Vigilantiae' 25. 6. 1891
     Encyclica 'Pastoralis Officii' 12. 9. 1891
     Grande e La Nostra Gioia 20. 9. 1891
     Encyclica 'Octobri Mense' 22. 9. 1891
     Non Est Opus 14. 12. 1891
     Encyclica 'Au Milieu Des Sollicitudes' 16. 2. 1892
     Encyclica 'Quarto Abeunte Saeculo' 16. 6. 1892
     Encyclica 'Magnae Dei Matris' 8. 9. 1892
     Encyclica 'Custodi di Quella Fede' 8. 12. 1892
     Encyclica 'Inimica Vis' 8. 12. 1892
     Encyclica 'Ad Extremas' 24. 6. 1893
     Encyclica 'Constanti Hungarorum' 2. 9. 1893
     Encyclica 'Laetitiae Sanctae' 8. 9. 1893
     Encyclica 'Non Mediocri' 25. 10. 1893
     Encyclica 'Providentissimus Deus' 18. 11. 1893
     Encyclica 'Caritatis Providentiaeque' 19. 3. 1894
     Encyclica 'Inter Graves' 1. 5. 1894
     Encyclica 'Litteras A Vobis' 2. 6. 1894
     Praeclara Gratulationis Publicae 20. 6. 1894
     Encyclica 'Iucunda Semper Expectatione' 8. 9. 1894
     Orientalium Dignitas 30. 11. 1894
     Encyclica 'Christi Nomen' 24. 12. 1894
     Encyclica 'Longinqua' 6. 1. 1895
     Encyclica 'Permoti Nos' 10. 6. 1895
     Encycllica 'Adiutricem Populi' 5. 9. 1895
     Pontificale Romanum (pdf 2 464 kB) 1895 – 1895
     Encyclica 'Insignes' 1. 5. 1896
     Encyclica 'Satis Cognitum' 29. 6. 1896
     Apostolicae Curae 13. 9. 1896
     Encyclica 'Fidentem Piumque Animum' 20. 9. 1896
     Trans Oceanum 18. 4. 1897
     Divinum Illud Munus nebo, Jako posledním cílem božského úřadu 9. 5. 1897
     Encyclica 'Militantis Ecclesiae' 1. 8. 1897
     Encyclica 'Augustissimae Virginis Mariae' 12. 10 (9). 1897
     Encyclica 'Affari Vos' 8. 12. 1897
     Encyclica 'Caritatis Studium' 25. 7. 1898
     Encyclica 'Spesse Volte' 5. 8. 1898
     Encyclica 'Quam Religiosa' 16. 8. 1898
     Encyclica 'Diuturni Temporis' 15. 9. 1898
     Encyclica 'Quum Diuturnum' 25. 12. 1898
     Testem Benevolentiae Nostrae 22. 1. 1899
     Encyclica 'Annum Sacrum' (Zasvěcení světa Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu) 25. 5. 1899
     Encyclica 'Depuis le Jour' 8. 9. 1899
     Encyclica 'Paternae Providaeque' 18. 9. 1899
     Encyclica 'Omnibus Compertum' 21. 7. 1900
     Encyclica 'Tametsi Futura Prospicientibus' 1. 11. 1900
     Encyclica 'Graves de Communi Re' (O katolickém sociálním učení) 18. 1. 1901
     Gravissimas 16. 5. 1901
     Encyclica 'Reputantibus Saepe' (20) 25. 8. 1901
     Encyclica 'Urbanitatis Veteris' 20. 11. 1901
     Vigesimo Quinto Anno 19. 3. 1902
     Encyclica 'In Amplissimo' 15. 4. 1902
     Encyclica 'Quod Votis' 30. 4. 1902
     Encyclica 'Mirae Caritatis' 28. 5. 1902
     Littera Apostolica. Vigilantiae Studiique (html) 30. 10. 1902
     Encyclica 'Quae ad Nos' 22. 11. 1902
     Encyclica 'Fin Dal Principio' 8. 12. 1902
     Encyclica 'Dum Multa' 24. 12. 1902

K uvedenému soupisu: U tohoto velkého papeže platí mnohé z toho, co je řečeno u díla jeho následovníka na papežském trůnu sv. Pia X., s tím rozdílem, že Lev XVIII. nepožívá úcty oltáře. Je ale třeba uvést, že existuje Slovenský Kruh Leva XIII., jehož webovým projektem je Sacrum Imperium, asi půl roku neaktualizovaný. O tomto Kruhu viz např.  wikipedii. Náš seznam jim posíláme ke konsultaci a k příp. doplnění o slovenské překlady. Vatikán má v rubrice Summi Pontifices u tohoto papeže z celého množství jeho výše uvedených dokumentů JEDINÉ DVA (Trans Oceanum a Vigilantiae Studiique). Ale co to je proti tomu, že žádný papež před Lvem XIII. v této rubrice pro Vatikán (toto je psáno ke dni 21. 4. 2011) neexistuje vůbec! Prostě předchozí papežové žádní nebyli. To by se dalo nazvat historickou pamětí současného Vatikánu. Ještě dodejme, že i v tomto našem seznamu je možné, že jsme některý latinský či český text někde jinde uvedený opomněli. V takovém případě prosíme každého, kdo by se o nějakém takovém textu, jehož odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.