7. Benedictus XV. (1914 - 1922)

     Epistola 'Commisso Divinitus' 8. 9. 1906
     Epistola 'Il 27 Aprile 1915' 5. 5. 1914
     Adhortatio 'Ubi Primum' 8. 9. 1914
     Epistola 'Communes Litteras' 8. 10. 1914
     Epistola 'Gratum Quidem' 8. 10. 1914
     Epistola 'C'est Avec Un' 16. 10. 1914
     Epistola 'Pontificatum Secreto' 25. 10. 1914
     Epistola 'Nobis. ad Catholicam' 28. 10. 1914
     Encyclica 'Ad Beatissimi Apostolorum' (O příčinách rozpoutání války) 1. 11. 1914
     Epistola 'Ex Quo Pontificatum' 8. 11. 1914
     Motu Proprio 'Consilium A Decessore' 23. 11. 1914
     Epistola 'Cum de Fidelibus' 8. 12. 1914
     Oratio 'Incontro Con Il Collegio Cardinalizio' 24. 12. 1914
     Motu Proprio 'Non Multo Post' 31. 12. 1914
     Oratio 'Convocare Vos' 22. 1. 1915
     Epistola 'Sul Nostro Cuore' 25. 1. 1915
     Epistola 'Opinionem Quam' 1. 2. 1915
     Oratio 'Ai Sacerdoti Ed Ai Parroci' 15. 2. 1915
     Epistola 'Allatum Nuper' 12. 3. 1915
     Epistola 'Certiores Quotidie' 17. 3. 1915
     Oratio 'Ai Pellegrini Genovesi' 20. 4. 1915
     Epistola 'Era Nostro Proposito' 25. 5. 1915
     Epistola 'Al Compiersi Del Decimo' 20. 6. 1915
     Epistola 'Ci Gode L'Animo' 8. 7. 1915
     Adhortatio 'Allorche'Fummo Chiamati' 28. 7. 1915
     Bulla-Littera Decretalis. Incruentum Altaris 10 (15). 8. 1915
     Epistola 'Haerent Animo' 30. 8. 1915
     Epistola 'Fuldae. Sicut Vobis' 6. 9. 1915
     Epistola 'Di Altissimo Pregio' 8. 9. 1915
     Epistola 'Non Solum' 12. 9. 1915
     Motu Proprio 'Quandoquidem in Iis' 16. 9. 1915
     Motu Proprio 'Seminaria Clericorum' 4. 11. 1915
     Oratio 'Al Cardinale Vicario' 21. 11. 1915
     Oratio 'Nostis Profecto' 6. 12. 1915
     Brevis 'Divinum Praeceptum' 23. 12. 1915
     Oratio 'Al Sacro Collegio Dei Cardinali' 24. 12. 1915
     Epistola 'Quoniam Africanarum' 2. 2. 1916
     Brevis 'Romanorum Pontificum' 25. 2. 1916
     Epistola 'Al Tremendo Conflitto' 4. 3. 1916
     Oratio 'Ai Predicatori Quaresimalisti' 6. 3. 1916
     Brevis 'Cum Catholicae Ecclesiae' 15. 4. 1916
     Epistola 'Il Devoto Indirizzo' 22. 7. 1916
     Epistola 'Accepimus Vos' 1. 8. 1916
     Oratio 'Miracoli di Giuseppe Benedetto Cottolengo' 13. 8. 1916
     Brevis 'Cum Biblia Sacra' 15. 8. 1916
     Epistola 'Legentes Vestram' 8. 9. 1916
     Epistola 'I Nuovi Motivi' 16. 9. 1916
     Brevis 'Centesimo Hodie' 22. 10. 1916
     Brevis 'Cum Centesimus' 22. 10. 1916
     Epistola 'Pieta Profonda' 28. 10. 1916
     Oratio 'Quandoquidem Quae' 4. 12. 1916
     Oratio 'Al Sacro Collegio Dei Cardinali' 24. 12. 1916
     Epistola 'Compluribus Quidem' 10. 2. 1917
     Oratio 'Ai Predicatori Quaresimalisti' 19. 2. 1917
     Oratio 'Amplissimum Collegium' 22. 3. 1917
     Motu Proprio 'Alloquentes Proxime' 25. 3. 1917
     Motu Proprio 'Nobilissimam Sacrarum' 8. 4. 1917
     Brevis 'Quod Ioannes' 10. 4. 1917
     Motu Proprio 'Dei Providentis' 1. 5. 1917
     Bulla 'Providentissima Mater' 17. 5. 1917
     Encyclica 'Humani Generis Redemptionem' 15. 6. 1917
     Epistola 'Dum Acerbae Lacrimae' 15. 6. 1917
     Epistola 'Quod Nuntias' 16. 6. 1917
     Adhortatio 'Des le Debut' 1. 8. 1917
     Motu Proprio 'Cum Iuris Canonici' (Zřizuje se komise) 15. 9. 1917
     Motu Proprio 'Orientis Catholici' 15. 10. 1917
     Oratio 'Al Sacro Collegio Dei Cardinali' 24. 12. 1917
     Epistola 'Natalis Trecentesimi' 27. 12. 1917
     Oratio 'Non Va Lungi' [Beata Margherita Maria Alacoque] 6. 1. 1918
     Epistola 'Litteris Quibus' 18. 1. 1918
     Oratio 'Ai Predicatori Quaresimalisti' 11. 2. 1918
     Epistola 'Admodum Delectarunt' 25. 2. 1918
     Epistola 'In Maximis' 25. 4. 1918
     Motu Proprio 'Quartus Iam Annus' 9. 5. 1918
     Epistola 'Salesiani Instituti' 12. 5. 1918
     Oratio 'Alla Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra' 16. 5. 1918
     Epistola 'Maximas Inter' 22. 5. 1918
     Epistola 'Dum Tanta Populorum' 4. 6. 1918
     Epistola 'Litteris Apostolicis' 7. 6. 1918
     Epistola 'Nel Grave Periodo' 15. 10. 1918
     Epistola 'Animus Tuus' 16. 10. 1918
     Epistola 'Dopo Gli Ultimi' 8. 11. 1918
     Encyclica 'Quod Iam Diu' 1. 12. 1918
     Oratio ''Al Sacro Collegio Dei Cardinali' 24. 12. 1918
     Epistola 'Inter Egregias' 1. 1. 1919
     Encyclica 'In Hac Tanta' 14. 5. 1919
     Encyclica. Paterno Iam Diu 24. 11. 1919
     Littera Apostolica. Maximum illud 30. 11. 1919
     Littera Decretalis. Divina Disponente 16. 5. 1920
     Encyclica 'Pacem Dei Munus Pulcherrimum' 23. 5. 1920
     Encyclica. Spiritus Paraclitus 15. 9. 1920
     Encyclica. Principi Apostolorum Petro 5. 10. 1920
     Encyclica. Annus Iam Plenus 1. 12. 1920
     Encyclica 'Sacra Propediem' 6. 1. 1921
     Encyclica 'In Praeclara Summorum' 30. 4. 1921
     Encyclica 'Fausto Appetente Die' 29. 6. 1921

K tomuto soupisu: Latinských textů je zde velmi málo, jako u předchozích papežů. Příčinu ani tady neznáme, překladů do angličtiny či španělštiny je naopak většina. České překlady, s výjimkou jednoho, pořízeného opět svépomocí, vůbec nejsou! Prosíme každého, kdo by se o nějakém textu, ať už latinském nebo českém, jehož odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.