6. Sv. Pius X. (1903 – 1914)

srov. zde

     Concilium Vaticanumi I-Documenta Omnia 18. 7. 1870
     Encyclica 'E Supremi Apostolatus Cathedratxt (Vše obnovit v Kristu překl. z něm. nebo české skeny) 4. 10. 1903
     Motu Proprio 'Tra le Sollecitudini' (V chrámové hudbě předně Gregoriánský chorál nebo výnosy) 22. 11. 1903
     Fin Dalla Prima (Sillabo Sociale) (Motu proprio Pravidla lidové činnosti křesťanské  – skeny, na požádání převedeme na text) 18. 12. 1903
     Constitutio 'Commissum Nobis' 20. 1. 1904
     Encyclica 'Ad Diem Illum Laetissimum' 2. 2. 1904
     Littera Apostolica. Scripturae Sanctae (html) 23. 2. 1904
     Encyclica 'Iucunda Sane' 12. 3. 1904
     Dogma Of The Immaculate Conception 12. 12. 1904
     Constitutio 'Vacante Apostolica Sede' 25. 12. 1904
     Encyclica 'Acerbo Nimis' 15. 4. 1905
     Encyclica 'Il Fermo Proposito' 11. 6. 1905
     Catechismus Catholicae Ecclesiae Secundum SS Pium X [1] 1905 – 1905
     Catechismus Catholicae Ecclesiae Secundum SS Pium X [2] 1905 – 1905
     Catechismus Catholicae Ecclesiae Secundum SS Pium X [Major] 1905 – 1905
     Catechismus Catholicae Ecclesiae Secundum SS Pium X [Minor] 1905 – 1905
     Catechismus Catholicae Ecclesiae Secundum SS Pium X [Orationes] 1905 – 1905
     Encyclica 'Vehementer Nos' 11. 2. 1906
     Encyclica 'Tribus Circiter' 5. 4. 1906
     Encyclica 'Pieni L'Animo' 28. 7. 1906
     Encyclica 'Gravissimo Officii Munere' 10. 8. 1906
     Encyclica 'Une Fois Encore' 6. 1. 1907
     Syllabus 'Lamentabili Sane' 3. 6. 1907
     Encyclica 'Pascendi Dominici Gregis' (O modernismu, nihilismu a relativismu) 8. 9. 1907
     Motu Proprio. Praestantia Scripturae Sacrae (html) 18. 11. 1907
     Constitutio 'Sapienti Consilio' 29. 6. 1908
     Constitutio. Lex Propria 29. 6. 1908
     Constitutio. Ordo Servandus. Normae Communes 29. 6. 1908
     Constitutio. Sapienti Consilio Index 29. 6. 1908
     Constitutio. Sapienti Consilio. De Romana Curia 29. 6. 1908
     Constitutio. Sapienti Consilio. Lex Propria 29. 6. 1908
     Adhortatio 'Haerent Animo' (html) 4. 8. 1908
     Pias fidelium (html) 11. 9. 1908
     Sanctos inter (html) 18. 9. 1908
     In sublimi (html) 19. 9. 1908
     Romanorum Pontificum (html) 22. 9. 1908
     Quae rei (html) 27. 9. 1908
     Constitutio. Ordo Servandus. Normae Pars Altera 29. 9 (6). 1908
     Constitutio. Promulgandi Pontificias Constitutiones 29. 9. 1908
     Satis constat(html) 16. 10. 1908
     Retulit ad Nos (html) 31. 10. 1908
     Conspicua templa (html) 5. 2. 1909
     Encyclica 'Communium Rerumi 21. 4. 1909
     Vinea electa (html) 7. 5. 1909
     Ineffabili Dei (html) 13. 6. 1909
     Septimo Iam (html) 4. 10. 1909 (9. 7. 1909)
     Encyclica 'Editae Saepe Dei' (html) 26. 5. 1910
     Quam Singulari 8. 8. 1910
     Notre Charge Apostolique (Odsouzení snahy o sociální rovnost) 25. 8. 1910
     The Oath Against Modernism (Protimodernistická přísaha nebo) 1. 9. 1910
     Littera ' Ex quo nono labente 26. 12. 1910
     Quo uberiores (html) 8. 4. 1911
     Non sine magno (html) 12. 4. 1911
     Pia Consociatio (html) 2. 5. 1911
     Cum summa (html) 2. 5. 1911
     Encyclica 'Iamdudum in Lusitania' (html) 24. 5. 1911
     Constitutio. Divino Afflatu (pdf doc html) 1. 11. 1911
     Encyclica 'Lacrimabili Statu' 7. 6. 1912
     Religiosas familias (html) 12. 9. 1912
     Encyclica 'Singulari Quadam' (html) 24. 9. 1912

K tomuto soupisu: Latinských textů je zde sice k disposici více, než u papeže následujícího, ale vzhledem k tomu, že máme před sebou zcela fenomenální osobnost, je to málo. Už u takové encykliky Vehementer nos! Proč tato nepřízeň světci? Nenahrazuje se jím odsouzená odluka od státu novými výrazy autonomie či nezávislost? Podle toho to pak v dříve katolických zemích vypadá, mnohé by to vysvětlovalo. Podobná nepřízeň je u českých překladů, které jsou dodány svépomocí, hierarchie na nich podíl nemá. Zase: proč? Třeba u posvátné hudby. Nepřehlíží kdosi Gregoriánský chorál ve prospěch třeba zručného, ale přece jen drnkání? Spisy sv. Pia X. by si zasloužily souborné latinsko-české vydání dostupné všem, bez ohledu na vydavatelská pseudopráva. Konečně je možné i to, že jsme některý latinský či český text opomněli. V takovém případě prosíme toho, kdo by se o nějakém takovém textu, jehož odkaz tu chybí, dozvěděl, aby svou informací pomohl k doplnění. Děkujeme.


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.